لیست کارگران ساختمانی      ثبت اطلاعات

                                                                                                               بانک اطلاعات کارگران و استاد کاران ساختمان  

        از کلیه استاد کاران و کارگران در تمامی رشته ها جهت ثبت اطلاعات شخصی ،تلفن همراه رزومه و عکس کارهای

                                                                                                                                              انجام شده دعوت می نمائیم

                                                                                  جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های 7020-0511 میتوانید تماس بگیرید