هزینه عضویت جهت فروشگاهها و شرکت های محترم:

ردیف نوع عضویت مبلغ
1 12 ماهه 240.000 تومان
2   9 ماهه 200.000 تومان
3 6 ماهه 150.000 تومان
4 3 ماهه 90.000 تومان

 

هزینه عضویت جهت مجریان محترم:

پلان نوع عضویت مبلغ
1 12 ماهه  120.000 تومان
2 9 ماهه    100.000 تومان
3 6 ماهه 75.000 تومان
4 3 ماهه 45.000 تومان

            

                   جهت عضویت در سایت با تلفن های 7020-0511 داخلی 106 تماس حاصل فرمائید .
شما میتوانید با مدیریت سایت به طور
مستقیم ارتباط برقرار کنید.